Tabletki Flegamina x 40 tabl

1,7 1
Według internetowych rankingów, cena tego produkut waha się w okolicach 22 zł. Jak Ty oceniasz ?
Lek ten jest przystępny bez recepty, żeby moSna było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Żeby jednak uzyskać prawidłowy wynik leczenia, naleSy stosować lek FLEGAMINA ostroSnie i zgodnie z informacją w ulotce. - NaleSy zachować tę ulotkę, by moSna ją było przeczytać ponownie w razie zapotrzebowania. - NaleSy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. - Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, naleSy skontaktować się z lekarzem. FLEGAMINA Bromhexini hydrochloridum 8 mg, tabletki Skład Jedna tabletka ...
  • Producent - PLIVA KRAKŕW
  • EAN - 5909990055739||590...
  • Postać - tabletki

Oferta Cenowa

Apteka Zdro-Vita Apteka Zdro-Vita
Apteka Zdro-Vita
Flegamina tabl. 8 mg 40 tabl.(blist.) 21,0 DO SKLEPU
Lek ten jest przystępny bez recepty, żeby moSna było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Żeby jednak uzyskać prawidłowy wynik leczenia, naleSy stosować lek FLEGAMINA ostroSnie i zgodnie z informacją w ulotce. - NaleSy zachować tę ulotkę, by moSna ją było przeczytać ponownie w razie zapotrzebowania. - NaleSy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. - Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, naleSy skontaktować się z lekarzem. FLEGAMINA Bromhexini hydrochloridum 8 mg, tabletki Skład Jedna tabletka zawiera jako substancję czynną 8 mg bromoheksyny chlorowodorku i substancje pomocnicze: laktozę jednowodną, karboksymetyloskrobię sodową, magnezu stearynian. Opakowanie 20, 40 albo 60 tabletek w opakowaniu. Podmiot odpowiedzialny PLIVA Kraków, Zakłady Farmaceutyczne Spółka Akcyjna ul. Mogilska , 31-546 Kraków Spis treści ulotki 1. Co to jest lek FLEGAMINA i w jakim celu się go stosuje 2. Zanim zastosuje się lek FLEGAMINA 3. Jak stosować lek FLEGAMINA 4. MoSliwe działania niepoSąinformacje 5. Przechowywanie leku FLEGAMINA 6. Inne dane 1. Co to jest lek FLEGAMINA i w jakim celu się go stosuje Lek FLEGAMINA zawiera jako substancję czynną bromoheksyny chlorowodorek, który jest lekiem wykrztuśnym, upłynniającym wydzielinę z dróg oddechowych. Lek ułatwia odkrztuszanie i oczyszczanie oskrzeli. Wyszczególnioniem do wykorzystywania leku FLEGAMINA są ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych, przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu. 2. Zanim zastosuje się lek FLEGAMINA Nie naleSy stosować leku FLEGAMINA: · jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwraSliwość) na bromoheksynę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych leku. · jeśli u pacjenta występuje nietolerancja niektórych cukrów. Zachować szczególną ostroSność stosując lek FLEGAMINA: NaleSy pić więcej płynów. Optymalne nawodnienie organizmu rozszerza rozrzedzenie wydzieliny oskrzelowej i ułatwia odkrztuszanie. 2 Lek naleSy stosować ostroSnie u pacjentów z czynną chorobą wrzodową Sołądka i dwunastnicy, gdyS moSe on nasilać jej objawy. NaleSy równieS zachować ostroSność w sytuacji cięSkich zaburzeń czynności wątroby albo nerek. Użytkowanie leku FLEGAMINA tabletki z jedzeniem i piciem: Lek naleSy zaSywać po posiłku. CiąSa: Przed użyciem leku naleSy poradzić się lekarza. Nie naleSy stosować leku w pierwszych trzech miesiącach ciąSy. W pozostałym okresie ciąSy, lek moSna stosować tylko w sytuacji, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przewaSa nad potencjalnym zagroSeniem dla płodu. Karmienie piersią: Przed wykorzystaniem leku naleSy poradzić się lekarza. Nie zaleca się użytkowania leku w okresie karmienia piersią. Prowadzenie pojazdów i obsługa urządzeń: NaleSy zachować ostroSność, gdyS mogą wystąpić bóle i zawroty głowy albo senności. WaSne dane o niektórych składnikach leku FLEGAMINA: Lek mieści laktozę. JeSeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku (patrz punkt „Nie naleSy stosować leku FLEGAMINA”). Używanie innych leków: Bromoheksynę naleSy ostroSnie stosować z atropiną i innymi lekami cholinolitycznymi, gdyS wywołują one suchość błon śluzowych. Nie naleSy stosować leku jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi (np. Zawierającymi kodeinę albo jej pochodne), gdyS mogą one osłabić odruch kaszlu i wywoływać zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych. Lek moSe nasilać działanie draSniące na błonę śluzową przewodu pokarmowego salicylanów i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Jednoczesne stosowanie leku z antybiotykami (oksytetracykliną, erytromycyną, ampicyliną, amoksycyliną, doksycyliną) zwiększa ich stęSenie w miąSszu płucnym. NaleSy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, choćby tych, które wydawane są bez recepty. 3. Jak stosować lek FLEGAMINA Lek FLEGAMINA naleSy za każdym razem stosować zgodnie z zaleceniami przekazanymi w ulotce. W przypadku wątpliwości naleSy skontaktować się z lekarzem albo farmaceutą. Lek do użytkowania doustnego. Przeważnie lek stosuje się następująco: Dorośli i dzieci w wieku powySej 12 lat: 1 tabletka 3 razy na dobę. Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 1 tabletki 3 razy na dobę. Dzieci w wieku od 3 do 6 lat: 1 tabletki 2 razy na dobę Nie jest wskazane stosowanie leku FLEGAMINA w postaci tabletek u dzieci w wieku 3 do 6 lat, które nie są w stanie połknąć tabletki; u tych pacjentów zaleca się stosowanie leku w postaci syropu FLEGAMINA o smaku truskawkowym. Lek naleSy zaSywać w równych odstępach czasu, po posiłku. Nie stosować bezpośrednio przed snem. Lek stosuje się najczęściej przez 7 do 10 dni. 3 Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, naleSy skontaktować się z lekarzem. W przypadku wraSenia, Se działanie leku jest za konkretne lub za słabe, naleSy zwrócić się do lekarza. W sytuacji zaSycia obszerniejszej dawki leku FLEGAMINA niS zalecana: Dotychczas nie opisano objawów przedawkowania bromoheksyny. W przypadku przedawkowania naleSy podać węgiel aktywowany. Jeśli będzie potrzebne, lekarz zaleci wykonanie płukania Sołądka i zastosuje leczenie objawowe. W razie przyjęcie pokaźniejszej niS zalecana dawki leku, naleSy błyskawicznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. W sytuacji pominięcia dawki leku FLEGAMINA: Lek naleSy zaSyć najszybciej, jak to moSliwe. Gdy zbliSa się juS czas przyjęcia kolejnej dawki, naleSy zaSyć ją o wyszczególnionej porze. Nie naleSy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. 4. MoSliwe działania niepoSądane Jak kaSdy lek, lek FLEGAMINA moSe wywoływać działania niepoSąinformacje. Podczas użytkowania leku, zwłaszcza długofalowego, mogą wystąpić: nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka, zmniejszenie ciśnienia krwi, senność, bóle i zawroty głowy, a także przemijające zwiększenie intensywności aminotransferaz (enzymów wątrobowych) w bezkompromisowicy krwi. Sporadycznie mogą wystąpić reakcje alergiczne, najczęściej wysypki skórne, świąd, a także cięSkie reakcje alergiczne, jak reakcje anafilaktyczne, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy (cięSka reakcja alergiczna wywołująca obrzęk twarzy lub gardła mogący utrudniać oddychanie). U niektórych osób w czasie stosowania leku FLEGAMINA mogą wystąpić inne działania niepoSądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepoSądanych nie wymienionych w tej ulotce, naleSy poinformować o nich lekarza. 5. Przechowywanie leku FLEGAMINA Przechowywać w temperaturze poniSej 25oC, w suchym miejscu. Lek naleSy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie naleSy stosować leku FLEGAMINA po upływie terminu waSności zamieszczonego na opakowaniu. 6. Inne dane W celu uzyskania bardziej detalowych informacji naleSy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: PLIVA Kraków, Zakłady Farmaceutyczne Spółka Akcyjna ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków tel. Centrala: (012) 617 80 00; faks (12) 411 37 79. Data opracowania ulotki: 17.12.2008
  • Producent - PLIVA KRAKŕW
  • EAN - 5909990055739||5909990639519
  • Postać - tabletki