Producenci

  • Pokaż całą listę producentów (...)

Zakres cen



Kształtowanie się pielęgniarstwa społecznego jako działu medycyny społecznej na przykładzie województwa lwowskiego

35,23 zł

„Stan zdrowotny społeczeństwa polskiego w okresie międzywojennym budził ogromny niepokój. Szerzyły się choroby społeczne i zakaźne, odnotowywano spory odsetek zgonów, a także śmiertelność wśród

Producent: Aspra

Patologiczne zachowania więźniów w kontekście izolacji i resocjalizacji penitencjarnej (448 str.)

41,9 zł

"W rozprawie autor przedstawił trzy główne obszary zjawiskowe (możliwe do dostrzeżenia) więziennej patologii (zachowań skazanych): podkultura więzienna (drugie życie); agresja i przemoc;

Producent: ASPRA

Rozpoznawanie zachowań narkotykowych - Wysyłka od 3,99 - porównuj ceny z wysyłką (2015)
21,98 zł

Rozpoznawanie zachowań narkotykowych Wysyłka od 3,99 porównuj ceny z wysyłką (2015)

21,98 zł - 24,8 zł

Opracowanie prezentuje kluczowe kwestie, zasady i metodologię (algorytmy) nowoczesnania w sytuacji konieczności udzielenia pierwszej (przedmedycznej) pomocy osobie znajdującej się pod wpływem

Producent: Aspra

Zgromadzenia zakonne w medycynie i farmacji na Śląsku i Zagłębiu, Urbanek Bożena

38,32 zł

Po prześledzeniu dotychczasowego dorobku publikacji poświęconych zgromadzeniom zakonnym wyłania się wątek udziału osób konsekrowanych w organizacji, ale i samym zabezpieczeniu medycznym ludności

Producent: Aspra